Đóng

IVORY HÒA BÌNH

Dự án ivory hòa bình

TỔNG QUAN DỰ ÁN IVORY VILLA & RESORT Tên dự án: Ivory Villas & Resort. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Archi Reenco Hòa Bình. Thiết kế tư vấn đơn vị: Greenscape Giám sát thi công: Coninco công ty cổ phần. Quản lý vận […]

24/11/2020